top of page

AVG

Over de AVG

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG of General data protection regulation (GDPR) is een Europese wet over gegevensbescherming en privacy. De wet is van kracht vanaf 25 mei 2018 en vervangt daarmee de huidige richtlijn met betrekking tot privacy. Dit is de grootste verandering in de Europese privacywetgeving in de afgelopen twintig jaar.

De wetgeving heeft betrekking op alle persoonsgegevens die behandeld worden binnen de grenzen van de EU, en op alle persoonsgegevens die gekoppeld zijn aan individuen in de EU, los van waar de organisatie die de gegevens verwerkt, zich bevindt.

Het hoofddoel van de wetgeving is om eenheid en eenvoud te brengen binnen de richtlijnen en om de bescherming van persoonsgegevens in de EU te versterken.

Dit betekent dat de controle over persoonsgegevens verscherpt wordt en dat bedrijven in Europa meer richtlijnen krijgen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Er gaan dus veranderingen plaatsvinden, maar tegelijkertijd blijft veel hetzelfde.

Wie zijn we

Privacy Statement Vastgoed Mariou

Met dit privacy statement willen we transparant zijn in de persoonsgegevens die wij verzamelen en voor welke doeleinden we deze gebruiken. Wij verwerken alle persoonsgegevens op zo’n manier dat deze in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.  Vastgoed Mariou slaat alleen persoonlijke gegevens op die direct afkomstig zijn van de betrokkene en door hem of haar verstrekt zijn. Dit privacy statement is van toepassing wanneer u onze website bezoekt of gebruik maakt van onze diensten.

Ons website-adres is: http://vastgoedmariou.nl

Welke persoonlijke data we verzamelen en waarom we het verzamelen

Contactformulieren

Wanneer u contact met ons wil, kunt u op de website een contactformulier invullen. De persoonsgegevens ingevoerd in het contactformulier worden versleuteld verwerkt. Wanneer u een contactformulier invult, hebben wij de volgende persoonsgegevens van u nodig:

 • Naam

 • e-mailadres

 • telefoonnummer

Op deze wijze kunnen we contact met u opnemen en onderhouden. Alleen Vastgoed Mariou kan bij deze persoonsgegevens. Wanneer het contactformulier is afgehandeld worden uw persoonsgegevens uiterlijk na twaalf maanden bij zowel ons verwijderd.

Reserveringsformulieren

Wanneer u een reservering bij ons wil maken, kunt u op de website het reserveringsformulier invullen. De persoonsgegevens ingevoerd in dit reserveringsformulier worden versleuteld verwerkt. Wanneer u een reserveringsformulier invult, hebben wij de volgende persoonsgegevens van u nodig:

 • Naam

 • straat en huisnummer

 • postcode en plaats

 • telefoonnummer

 • e-mailadres

 • informatie met betrekking tot de reservering

Wanneer de reservering is afgehandeld worden uw persoonsgegevens uiterlijk twee maanden na uw bezoek onze woning in Mariou bij ons verwijderd.

Wij maken daarbij gebruik van eCommerce

Geef uw mening

U kunt uw mening laten horen via de website van Vastgoed Mariou. De persoonsgegevens ingevoerd in het formulier worden versleuteld verwerkt. Wanneer u uw mening geeft door middel van het formulier op de website, vragen wij de volgende persoonsgegevens:

 • naam

 • telefoonnummer

 • e-mailadres

 • bezoekdatum

U bent niet verplicht om deze persoonsgegevens in te vullen. Op deze wijze kunnen wij contact met u opnemen naar aanleiding van uw opmerkingen. Wanneer het formulier is afgehandeld, worden uw persoonsgegevens binnen twee maanden bij ons verwijderd.

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data getoond in het reactieformulier en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van uw e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) wordt gestuurd naar de Gravatar service. De privacybeleidspagina kunt u hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat uw reactie is goedgekeurd, is uw profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van uw reactie.

Media

Als u een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet u voorkomen dat uw afbeeldingen upload met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Cookies

Voor een juiste werking van onze website maar ook voor analytische doeleinden maken wij gebruik van cookies op onze website. Graag lichten wij u hieronder toe welke cookies gebruikt worden en met welk doel deze cookies worden geplaatst.

Wanneer u een reactie achterlaat op onze site, kunt u aangeven of we uw naam, uw e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor uw gemak zodat u deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien u een account hebt en u logt in op deze site, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of uw browser cookies accepteert. Dit cookie bevat geen persoonlijke data en wordt weggegooid zodra u uw browser sluit.

Zodra u inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met uw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als u “Herinner mij” selecteert, wordt uw login 2 weken bewaart. Zodra u uitlogt van uw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer u een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door uw browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat u hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Analytics

Vastgoed Mariou maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in het gebruik van de website om deze te kunnen optimaliseren voor gebruik. Door middel van de Google Analytics Cookies worden pseudo-anonieme persoonsgegevens van bezoekers opgeslagen in Google Analytics. Pseudo-anonieme persoonsgegevens zijn:

 • locatie

 • besturingssysteem

 • browser

 • soort apparaat (tablet, mobiel of desktop)

 • pagina’s die bekeken worden

 • hoe de bezoeker binnen is gekomen op de website

 • tijdsduur op de website

Een IP-adres is bijvoorbeeld niet zichtbaar en valt daarmee ook niet te herleiden naar een persoon. Alleen de eigenaar van Vastgoed Mariou kan bij deze persoonsgegevens. In het privacy statement van Google kunt u informatie vinden over de beveiliging van uw persoonsgegevens. Vastgoed Mariou heeft een verwerkingsovereenkomst met Google Analytics om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vastgoed Mariou en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u bezitten in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een schriftelijk verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar de contactgegevens onderaan dit privacy statement. Wij zullen zo snel mogelijk reageren op uw verzoek, maar in ieder geval binnen vier weken. Wij verzoeken u bij dit verzoek een kopie identiteitsbewijs te voegen. Let wel, u dient uw BSN- nummer, alsook onderaan op uw identiteitsbewijs, te markeren. Verder dient u op uw kopie te vermelden dat de kopie wordt verstrekt ten behoeve van bovenstaand verzoek. Alleen op deze wijze kunnen wij ervoor zorgdragen dat alleen u toegang krijgt tot uw persoonsgegevens. Vastgoed Mariou heeft geen invloed op het gebruik van gegevens door Sociale media. Uit deze gegevens kunnen wij geen herleidbare persoonsgegevens verkrijgen, deze kunnen wij ook niet voor u aanpassen. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Standaard deeltvillamariou.comgeen enkele persoonlijke data met wie dan ook.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vastgoed Mariou neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo maakt Vastgoed Mariou gebruik van encryptie door een SSL-layer, zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Als u het idee heeft dat uw persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons, door middel van het sturen van een e-mail of het contactformulier op onze website in te vullen.

Vragen en/of opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacy statement? Dan kunt u contact opnemen door het contactformulier te vullen of ons een e-mail te sturen.

Welke rechten u hebt over uw data

Als u een account hebt op deze site of u heeft reacties achter gelaten, kunt u verzoeken om een exportbestand van uw persoonlijke data die we van u hebben, inclusief alle data die u ons opgegeven hebt. U kunt ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van u hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

bottom of page